0370 65 77 13 amer@redlab.nu

Deklaration och
Skattefrågor

INKOMSTDEKLARATION

Fysiska och juridiska personer är deklarationsskyldiga, med detta menas att både privatpersoner och bolag (aktiebolag, handelsbolag) skall lämna en inkomstdeklaration varje år. Samtliga företagare måste lämna in en inkomstdeklaration med mer eller mindre komplicerade bilagor samt om man så vill, beräkna sin slutliga skatt. Skillnaden mellan den slutliga skatten och den preliminärt betalda skatten blir restskatt eller skatt att få tillbaka.

Vi upprättar årligen ett stort antal inkomstdeklarationer och har mångårig erfarenhet av samtliga de speciella omständigheter som kan ligga till grund för en inkomstdeklaration. Genom att vi håller oss ajour med ändringar och nyheter inom skatteområdet, kan du vara säker på att du betalar rätt skatt.

SKATTEFRÅGOR

Om den som lämnar en deklaration inte får ett avdrag godkänt eller om någon annan tvist uppkommer gentemot skatteverket eller om det bara handlar om att besvara en sedvanlig förfrågan från Skatteverket, finns det möjlighet att få hjälp hos oss.

Arbetar med företagets skattefrågor gör man inte bara en gång om året i samband med upprättandet av inkomstdeklarationen. De som arbetar på det sättet är för sent ute.

Att redovisa skatter och avgifter korrekt, löpande under året, är mycket viktigt för din verksamhet. Få saker är så onödiga att behöva lägga tid på, och i värsta fall även kostnader som straffavgifter, skattetillägg mm, som brister i företagets rutiner för skatteredovisning.

Sedan har du företagets övergripande skattesituation att hålla reda på. Även här är man för sent ute om man börjar planera för detta efter att verksamhetsåret är slut. Kanske i synnerhet om det handlar om ett ägarlett företag.

Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners vilket gör att när det behövs tar vi extern hjälp.