0370 65 77 13 amer@redlab.nu

Ekonomisk Rådgivning

EKONOMISKA ANALYSER

En mycket central roll i vårt samarbete med våra kunder är kommunikation och rådgivning. Det är viktigt att du som företagare får bra och rättvisande beslutsunderlag från oss. Men det är också viktigt att du förstår underlagen och vilken effekt olika beslut ger.

Nyckeltal använder vi för att se hur ditt företag mår. Om vi ser att företaget inte mår bra, kan du med vår hjälp sätta in de åtgärder som krävs för att få ditt företag att må bra igen.

Precis som ett bra bokslut kan väl genomförda och presenterade analyser vara ett avgörande underlag vid förhandlingar med exempelvis banker, kreditgivare, kunder och leverantörer. De är också en viktig utgångspunkt för ett bra budgetarbete och för uppföljning av lönsamhet och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Vi ser dina skattetekniska möjligheter

Aktieutdelning eller löneuttag som bolagsägare?

Firmabil eller skattefri bilersättning?

Skjuta upp och mildra skatteeffekten genom avsättning till periodiseringsfond, expansionsmedel och räntefördelning?

Frågorna man ställs inför som företagare är många och vi hjälper till att reda ut din situation.

Vi hjälper ditt företag att minimera skattekostnaderna och få en effektiv skatteplanering. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att ta vara på de avdragsmöjligheter som finns inom ramen för gällande lagstiftning.