0370 65 77 13 amer@redlab.nu

Om Oss

Redlab AB är en redovisningsbyrå i Värnamo med lång erfarenhet.

Lägg din tid på att utveckla din verksamhet och låt oss ta hand om bokföring och löneadministration, bokslut och årsredovisning, deklaration och skattefrågor, bolagsbildning m m.

Vi kan underlätta för dig genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen och löneadministrationen i ditt företag.

För den löpande bokföringen skräddarsyr vi ett paket anpassat efter ditt företags behov.  Vi arbetar med att kvalitetssäkra samtliga av oss gjorda bokslut innan de lämnas till revision eller till dig som kund.

En mycket central roll i vårt samarbete med våra kunder är kommunikation och rådgivning.

Det är viktigt att du som företagare får bra och rättvisande beslutsunderlag från oss.

Vi ser dina skattetekniska möjligheter- aktieutdelning eller löneuttag som bolagsägare? Firmabil eller skattefri bilersättning? Frågorna man ställs inför som företagare är många och vi hjälper till att reda ut din situation.

Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att ta vara på de avdragsmöjligheter som finns inom ramen för gällande lagstiftning.

Med oss blir livet enklare.

Hitta oss på facebook